Opening Distortion - Beatris Tested, Mother Approved.

Olika förhållningssätt

Posted Oct. 14, 2015, 7:15 p.m. By beatris Tags: Arbete

PÅ en arbetsplats så kan man se till att förhålla sig på olika sätt beroende på vad som skall göras. Ja, det handlar om att man faktiskt testar på saker som man kanske inte testat på förut, som till exempel ett salutogent förhållningssätt. Detta handlar om att man förhåller sig på ett sätt som man aldrig tidigare gjort och detta för att se vilket resultat det ger. Ja, man kanske känner att detta inte är något för en själv men se till att testa så får du se hur fint det kan vara att förhålla sig på det sättet inför dom andra.